Selasa, 05 April 2011

NAMA-NAMA HARI SETIAP BULAN

Nama-nama hari setiap Bulan dalam Dalam Bahasa Batak, yaitu :

Hari ke-1 : Artia Hari ke-2 : Suma Hari ke-3 : Anggara Hari ke-4 : Muda Hari ke-5 : Boraspati Hari ke-6 : Singkora Hari ke-7 : Samisara Hari ke-8 : Antian ni aek Hari ke-9 : Suma ni mangadap Hari ke-10 : Anggara Sampulu Hari ke-11 : Muda ni mangadap Hari ke-12 : Boraspati na tanggok Hari ke-13 : Singkora Purnama Hari ke-14 : Samisara Purnama Hari ke-15 : Tula Hari ke-16 : Suma ni Holon Hari ke-17 : Anggara ni holon Hari ke-18 : Muda ni holon Hari ke-19 : Boraspati ni holon Hari ke-20 : Singkora mora turun Hari ke-21 : Samisara mora turun Hari ke-22 : Antian ni anggora Hari ke-23 : Suma ni mate Hari ke-24 : Anggara ni begu Hari ke-25 : Muda ni mate Hari ke-26 : Boraspati na gok Hari ke-27 : Singkora duduk Hari ke-28 : Samisara bulan mate Hari ke-29 : Hurung Hari ke-30 : Ringkar

Tidak ada komentar: